Mobirise

Danssport Vlaanderen vzw is de grootste organisatie voor dans in ons land. Danssport Vlaanderen is een door BLOSO erkende en gesubsidieerde unisportfederatie.

Gravenhof is het gloednieuwe jeugd- en cultuurcentrum in Hoboken. Gravenhof mikt in eerste lijn op kinderen en jongeren en alles wat daar rond hangt: ouders, grootouders, vrienden, scholen en verenigingen. 

De districtssportraad Hoboken geeft advies over het sportbeleid van Hoboken. Daarnaast neemt de sportraad verschillende initiatieven om mensen aan het sporten te krijgen.

De sportraad stimuleert activiteiten in de competitie- en recreatiesport, biedt logistieke ondersteuning aan manifestaties en overlegt met sportinstanties en andere districtssportraden.

De cultuurraad wil het cultuurbeleid van Hoboken bevorderen en organiseert hiervoor verschillende overlegmomenten met de cultuurverenigingen. De raad geeft ook advies aan het districtsbestuur over het lokale cultuurbeleid.